Search
Close this search box.

Vattenanalys

Vi rekommenderar alla med enskild vatten att börja med en vattenanalys. Detta för att få ett mått på vattenkvaliteten och därmed anpassa eller modifiera reningsutrustningen till de förhållanden som gäller i just denna vattentäkt eller brunn. 

Via vårt moderbolag Svensk Vattenanalys AB kan du beställa vattenanalys för egen brunn/vattentäkt, för kommersiell/offentlig verksamhet, badvatten och avloppsvatten.

Vi erbjuder ackrediterade analyser i samarbete med