Sök
Stäng denna sökruta.

Vad är Radon Zero?

Radon Zero är en radonavskiljare som används för att minska nivåerna av radon i vatten. Det är en pålitlig och effektiv lösning för att minska radonhalten i dricksvatten. RadonZero fungerar genom att lufta ut radon från vattnet genom en speciell process som kallas luftningsmetod. Radonet samlas i luften och sedan ventileras bort. 

Radon Zero har utvecklats under 3 år och serieproduceras i Sverige med delar från kvalitetsledande varumärken i Europa och USA. Radon Zero levereras provkörd och testad från fabrik i Sverige och installationen är enkel med medföljande installationsguide vilket innebär en låg installationskostnad jämfört med konkurrerande radonavskiljare på marknaden. Den finns i olika modeller från ett hushåll upp till flera hushåll som delar på reningsverket.

Hur vanligt är det med radon i dricksvatten och är det farligt för kroppen?

Radon är en radioaktiv gas som finns naturligt i jorden. Det är en osynlig, luktfri gas som kan förekomma i dricksvatten och som kan orsaka cancer vid långvarig exponering. Radon är en känd orsak till lungcancer och kan orsaka allvarliga hälsoproblem vid långvarig exponering. Radon i dricksvatten kan orsaka cancer i bukspottkörteln och andra organ.

Radon kan förekomma i dricksvatten, men det är inte alltid ett problem. Det är vanligare i områden med höga radonnivåer i marken och i brunnar som ligger nära radonrika geologiska formationer. SGU (Sveriges Geologiska Undersökningar) gör mätningar av gammastrålningen från radon och du hittar deras radonkarta här som visar hur det ser ut i just ditt område.

Vill du fördjupa dig mer om radon i vatten så rekommenderar vi att ladda ner PDF broschyren ”Radon i vatten” från Strålsäkerhetsmyndigheten.

Radon Zero har den modernaste tekniken och konstruktionen

Radon Zero är en kvalitetsprodukt som tillverkas i rostfritt syrafast stål och utsidan är i svart ugnshärdad pulverlack. Den levereras komplett inklusive monterad trycksättningspump, med UV behandling av processluften samt PLC för kontroll av rening.

Avlägsnar radon

Den avlägsnar gasformiga ämnen som radon, radondöttrar, metan, svavelväte, koldioxid och höjer lågt pH-värde genom kraftig luftning av vattnet. Järn och mangan oxideras/fälls ut under luftningsprocessen.

Renar med UV-ljus

Den renar processluften med UV-ljus för att säkerställa att inga bakterier tillförs dricksvattnet.

Med stickkontakt

För att underlätta installation så är RadonZero försedd med 220V stickkontakt. Därmed får du en enklare installation och minskar totalpriset jämfört med konkurrerande produkter på marknaden.

Provkörd och testad

Tillverkas och monteras i Sverige, vi provkör och testar i fabriken för att säkerställa kvaliteten.

  • Radonavskiljaren RadonZero har utvecklats under 3 år och serieproduceras i Sverige med delar från kvalitetsledande varumärken i Europa och USA
  • Radonavskiljaren Radon Zero har uppmätt högsta reningsgrad i tester
  • Den avlägsnar gasformiga ämnen som radon, radondöttrar, metan, svavelväte, koldioxid och höjer lågt pH-värde genom kraftig luftning av vattnet. Järn och mangan oxideras/fälls ut under luftningsprocessen.
  • Den renar processluften med UV-ljus för att säkerställa att inga bakterier tillförs dricksvattnet.
  • Radon Zero är en kvalitetsprodukt som tillverkas i rostfritt syrafast stål och utsidan är i svart ugnshärdad pulverlack.
  • Den levereras komplett inklusive monterad trycksättningspump, med UV behandling av processluften samt PLC för kontroll av rening.
  • Radon Zero levereras provkörd och testad från fabrik i Sverige. Installationen är enkel med medföljande installatiosnguide och innebär en låg installationskostnad jämfört med konkurrerande radonavskiljare på marknaden.
  • Den finns i olika modeller från ett hushåll upp till flera hushåll som delar på reningsverket.

 

Hur fungerar RadonZero?

RadonZero fungerar genom att lufta ut radon från vattnet genom en speciell process som kallas luftningsmetod. Radonet samlas i luften och sedan ventileras bort.

Vad är radon?

Radon är en radioaktiv gas som finns naturligt i jorden. Det är en osynlig, luktfri gas som kan förekomma i dricksvatten och som kan orsaka cancer vid långvarig exponering.

Hur påverkar radon människors hälsa?

Radon är en känd orsak till lungcancer och kan orsaka allvarliga hälsoproblem vid långvarig exponering. Radon i dricksvatten kan orsaka cancer i bukspottkörteln och andra organ.

Hur vanligt är radon i dricksvatten?

Radon kan förekomma i dricksvatten, men det är inte alltid ett problem. Det är vanligare i områden med höga radonnivåer i marken och i brunnar som ligger nära radonrika geologiska formationer.

Är RadonZero effektivt?

Ja, RadonZero är en effektiv lösning för att minska radonnivåerna i dricksvatten. Det har bevisats genom testning av oberoende laboratorier och användare.

Behöver jag anlita en professionell för att installera RadonZero?

Ja, installationen av RadonZero bör göras av en professionell för att säkerställa att det installeras korrekt och att det fungerar som det ska. Det är också viktigt att följa tillverkarens anvisningar för underhåll och service.

Vad kostar RadonZero?

Kostnaden för RadonZero varierar beroende på storleken på enheten och installationen. Kontakta en auktoriserad installatör för en offert.

Hur länge håller RadonZero?

RadonZero är en långvarig lösning för att minska radon i dricksvatten. Den är konstruerad för att vara hållbar och robust och bör fungera i många år med korrekt underhåll och service.

Behöver RadonZero underhållas?

Ja, RadonZero kräver periodiskt underhåll för att fungera som det ska. Följ tillverkarens rekommendationer för underhåll och service.